Diakonie Praha dokončila stavbu nového domova pro lidi s poruchou autisticikého spektra

Organizace Diakonie Praha dokončila stavbu speciálního domova pro lidi s autismem. V lednu 2023 ve Stodůlkách otevře celoroční sociální službu, která v Praze i celorepublikově chybí. Ta bude sloužit 9 lidem, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na podpoře a péči druhých. A bude také oporou a pomocí jejich rodinám. Roční úsilí organizace, investice přes 22 milionů Kč a řada dárců […]
Tiskové zprávy

kategorie

21. 9. 2022

datum publikace

Eva Spálenská

autor článku

0

minut čtení

Organizace Diakonie Praha dokončila stavbu speciálního domova pro lidi s autismem. V lednu 2023 ve Stodůlkách otevře celoroční sociální službu, která v Praze i celorepublikově chybí. Ta bude sloužit 9 lidem, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na podpoře a péči druhých. A bude také oporou a pomocí jejich rodinám. Roční úsilí organizace, investice přes 22 milionů Kč a řada dárců a podporovatelů umožnily vybudovat nové zázemí a udělat krok kupředu v rámci sociálních služeb pro lidi s autismem. Dnes je hotový projekt slavnostně představen všem, kdo se na něm podíleli.

Diakonie Praha od ledna nabídne novou sociální službu pro lidi s autismem.

Hlavním cílem nového Domova Daniela je zajistit profesionální přístup ke klientům s autismem a jejich rodinám přinést řešení a odlehčení náročné životní situace. Stěžejní je poskytnout kvalitní zázemí komunitního charakteru a odpovídající péči, nabídnout další kapacitu a podporovat tendenci transformace z ústavní péče směrem k individuální podpoře. Aktuálně Magistrát hl. města Prahy zařazuje celou službu do krajské sítě sociálních služeb, aby zajistil dlouhodobé spolufinancování provozních nákladů.

Nedostatek sociálních služeb pro lidi s autismem tak bude od příštího roku o kus menší. Naděje rodin na umístění lidí s autismem naopak větší. Díky projektu Diakonie Praha se kapacita pro lidi s touto formou znevýhodnění v Praze zvyšuje na 15 lůžek, dalších 15 míst v komunitních domácnostech ostatních poskytovatelů je ve fázi rekonstrukce a bude postupně spuštěno v průběhu let 2023 až 2025. Je celospolečensky žádoucí tuto tendenci nově vznikajících důstojných zařízení udržet.

„Jsme velice rádi, že se nám podařilo tuto vizi proměnit v realitu. Poslední rok byl intenzivní jak v rámci stavby samotné, tak v rámci administrativy a fundraisingu. Těší mě, že nyní můžeme hotový projekt představit a od příštího roku otevřít klientům. Věřím, že tím pomůžeme řadě dalších rodin v těžké životní situaci. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakoukoliv podporou podíleli na projektu Domova Daniela a pomohli nám ho dotáhnout do cíle,“ řekla Andrea Vachtlová, ředitelka Diakonie Praha.

Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši.

Na projektu se dotací podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát hl. města Prahy a dlouhá řada dárců. Patronkou je Kateřina Sokolová. Domov je nyní hotový, během podzimu přijde na řadu poslední dovybavení vnitřních prostor pro budoucí klienty. Tuto závěrečnou fázi je možné podpořit skrz sbírkové konto nebo nákupem z benefiční autorské kolekce Mám to na triku.

Pokud byste se chtěli zapojit a pomoci v závěrečné fázi, můžete poslat dar na speciální sbírkové konto 20001-127747339/0800 nebo přispět přes darovací formulář ZDE nebo si pořídit benefiční triko z kolekce Mám to na triku.

Sbírkové konto pro dárce: 20001-127747339/0800

www.mamtonatriku.cz

-konec-

Informace o Diakonii Praha:

Diakonie Praha je nezisková organizace patřící do celorepublikové diakonické sítě, podporuje děti a dospělé s mentálním nebo kombinovaným postižením tak, aby mohli žít život co nejvíce podobný běžnému životu svých vrstevníků. Diakonie Praha je tu pro lidi s postižením a jejich rodiny už od roku 1990 a poskytuje sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby.

www.diakonie-praha.cz

www.novydomov.diakonie.cz

www.mamtonatriku.cz

Poskytované sociální služby: Denní stacionář 2x, týdenní stacionář, odlehčovací služba, chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutická dílna, centrum denních služeb.

Kontakt pro média:
Karolína Šugarová, 739 545 996, sugarova@diakonie-praha.cz

Nejnovější články

Načítání příspěvků...