Kurz Silní rodiče – silné děti ukazuje na potřeby dětí

Sociálně aktivizační služba pro rodinu a dítě organizuje kurz Silné rodiče – silné děti s úmyslem posilovat a nacvičovat rodičovské dovednosti. Díky pověření k sociálně-právní ochraně dítěte pořádá také poradenskou činnost formou přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. „Mnoho rodičů se cítí ve své rodičovské roli nejistě a bezradně. Cílem kurzu je […]
Články

kategorie

1. 3. 2023

datum publikace

Eva Spálenská

autor článku

0

minut čtení

Sociálně aktivizační služba pro rodinu a dítě organizuje kurz Silné rodiče – silné děti s úmyslem posilovat a nacvičovat rodičovské dovednosti. Díky pověření k sociálně-právní ochraně dítěte pořádá také poradenskou činnost formou přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

Mnoho rodičů se cítí ve své rodičovské roli nejistě a bezradně. Cílem kurzu je dodat jim dovednosti a důvěru pro zvládání rodičovské role a výchovy dětí.  Vycházíme z předpokladu, že rodič, který lépe zvládá rodičovskou roli, může mít více energie na řešení své sociální a ekonomické situace, hledání zaměstnání a méně zatěžuje sociální systém,“ vysvětluje vedoucí služby Veronika Tichá.

Základní myšlenky kurzu přinesla Paula Honkanen-Schoberth z Finska, následně je rozvíjel Svaz pro ochranu dětí v Německu.  Podstatou je orientace na dítě jako subjekt s právy na vývoj, zajištění péče a ochrany bez jakéhokoliv násilí. Zároveň se zdůrazňuje rodina jako primární místo pro vývoj a získávání zkušeností dítěte. Kurz Silní rodiče – silné děti není terapeutickou skupinou, ale spíše prevencí, cílem je rozvoj dovedností rodičů a podpora jejich silných stránek. Rodiče, kteří mají vážné výchovné problémy s dětmi nebo v partnerství, jsou motivováni k návštěvě poradenského zařízení.  

Kurz ukazuje práva a potřeby dětí. Nevede rodiče k hledání sledu příčina-působení-vina, ale poukazuje právě na jejich silné stránky a zdroje. Rodiče získávají informace o tom, jak mohou převzít a realizovat svoji rodičovskou roli, aniž by používali tělesné tresty nebo jiná ponižující výchovná opatření, a taky to, že mohou důvěřovat schopnostem dítěte a vést ho tak, aby nacházelo vlastní řešení,“ doplňuje Veronika. 

Program Silní rodiče – silné děti posiluje sebevědomí rodičůzmírňuje pocity viny za vlastní nedokonalost a nabízí vzájemnou výměnu zkušeností s ostatními účastníky kurzu. Rodiče se během kurzu seznámí s podporující výchovoukterá respektuje potřeby a práva dítěteumí přijímat jeho emoční stav, aniž by nutně schvalovala jeho jednání, a dovede využít i humoru. „Rodiče se naučí, jak s dítětem komunikovat, aby jej získali ke spolupráci a posílili jeho sebedůvěru, jak dítě pokárat, ale přitom netrestat nebo jak vyjádřit svoje vlastní emoce, aniž by snižovali hodnotu druhéhoV bezpečné atmosféře se mohou podělit o své starosti a získat více jistoty a radosti ve výchově svých nejbližších,“ pokračuje Veronika. 

Zajímavostí je rozmanitá struktura rodičů. „Někteří přicházejí z naší sociálně aktivizační služby a jiné sem poslaly pracovnice z odboru péče pro ochranu dětí. Vzhledem k různorodosti otázek, které přišli na kurz řešit, a rozdílnému socioekonomickému prostředí, ze kterého přicházejí, bylo velmi zajímavé sdílení jejich zkušeností. To významně podpořilo linii a myšlenku kurzu. Například konfrontace rodiče s přísným výchovným přístupem a tělesnými tresty s popisem toho, jak se cítil jako dítě jiný rodič, který byl sám takto přísně veden a trestán,“ sdílí zkušenosti Veronika. „Nebo například velmi rozdílné přístupy k přípravě do školky, úklidu a přípravě jídla.

Rodiče starších dětí mohou sdílet zkušenosti ohledně problematických otázek v mladším věku dítěte: co se jim osvědčilo a neosvědčilo. To může poskytnout dalším účastníkům kurzu velmi praktické rady a postupy. A zkušenějšího rodiče to zároveň posílí v přesvědčení, že mnoho věcí zná a má kompetence zvládat i výchovně náročné situace.

Rodiče ve zpětnovazebním dotazníku ocenili otevřený a lidský přístup, zkušenosti pracovníků a informace z různých zdrojů převedené do praxe. Zároveň je potěšilo hezké prostředí a dobrá atmosféra vhodná ke sdílení těžkých a bolestivých příběhů, vhodné rady od pracovníků, ale i možnost sdílení zkušeností s dalšími rodiči,“ uzavírá Veronika Tichá.

Nejnovější články

Načítání příspěvků...